Home Studiebegeleiding Voor leerlingen Voor ouders Voor scholenTarieven

Voor ouders

In een vrijblijvende intake kijken we samen met jou en je zoon of dochter welke begeleiding het beste past. We vinden het heel erg belangrijk dat de begeleiding goed bij de situatie past. Een juiste begeleiding is immers essentieel voor een goede motivatie.

Wij zijn bereikbaar van 1300 uur tot 1730 uur. In de ruimte zijn voldoende rustige werkplekken waaruit gekozen kan worden. Onze begeleiding noemen we eigenlijk coaching. Net als bij sporten is het de bedoeling dat er goed wordt gescoord en dat er slagen worden geslagen. Samen met de leerling wordt besproken waar de knelpunten liggen. We gaan speerpunten formuleren en een plan maken om hier samen aan te gaan werken. Ook zullen we steeds blijven evalueren en waar nodig bijsturen. Maandelijks wordt er een evaluatierapport gemaakt, welke per mail wordt doorgestuurd naar je.

Leerlingen hebben veel boeken nodig bij ons. Om het onnodig meeslepen van boeken te voorkomen, kan de leerling bij ons boekenbakken gebruiken. In de boekenbak, voorzien van naam, kunnen de boeken worden bewaard. Dat betekent dat de leerling uit school komt met de boeken van die lesdag en de rest bij ons aantreft. Als de leerling klaar is, pakt hij de tas voor de volgende dag in en vertrekt naar huis.

Het is mogelijk dat wij contact onderhouden met de mentor, decaan of docenten op school. Mits daar goedkeuring voor is, natuurlijk. Dit kan prettig zijn om een optimale samenwerking tot stand te brengen. Docenten of mentoren kunnen ons natuurlijk ook zelf inschakelen, als ze weten waar het in kennis of vaardigheden van hun leerlingen aan schort. Wij streven naar een intensieve samenwerking. De ervaring leert dat jij als ouder wel de eerste stap richting school moet nemen. Docenten zijn veelal erg terughoudend als het gaat om informatie of leerlingen(en terecht).

Het zelfstandigheidsniveau van de leerling

De ene leerling is de andere niet. Sommigen zijn heel zelfstandig, anderen hebben juist veel ondersteuning nodig. Om een beeld te geven hoe we werken en waar we naartoe werken, beschrijven we hieronder de zelfstandigheidsniveaus (van laag naar hoog) zoals wij die kennen.

Z1: de leerling vindt het moeilijk om zijn eigen agenda op een goede manier te gebruiken en schrijft zijn huiswerk niet altijd op. Het inplannen van alle verschillende vakken wordt hem vaak te veel. Er is hulp nodig bij het plannen en het leren werken met een agenda. Verder moet de leerling in een rustige ruimte gestructureerd kunnen werken.

Z2: de leerling weet vaak niet wat hij moet doen met alle studieplanners van school. Huiswerk dat wordt opgegeven in de les krijgt hij vaak niet mee. Hij vindt het lastig om een planning maken en vindt het bovendien moeilijk om prioriteiten te stellen. Hij heeft een aantal kwaliteiten, maar ook een aantal verbeterpunten. Dat ziet hij echter vaak zelf niet helemaal helder.

Z3: de leerling wil graag zelf leren plannen, maar heeft hierbij nog wel ondersteuning nodig. Samen oefenen om een effectieve planning te maken zal er voor zorgen dat hij hierin zelfstandiger wordt.

Z4: de leerling kan zijn vakken inplannen, maar hij heeft veel moeite om dit voor een langere periode te doen. Een dagplanning maken gaat goed, maar het op tijd inplannen van grotere taken leidt tot problemen. Hij begint vaak te laat en dat veroorzaakt paniek.

Z5: de leerling kan eigenlijk best goed plannen en heeft overzicht op zijn schooltaken. Zodra de proefwerkweek begint, beginnen ook de problemen. Het wordt dan een stuk drukker, er moet ineens heel veel gebeuren in een korte tijd. Er is ondersteuning en feedback nodig bij het maken van een planning in de proefwerkweek.

Z6: de leerling is in staat om een goede planning te maken en om zelfstandig aan taken te werken. Hij is nog steeds gebaat bij een rustige en gestructureerde werkplek. Tijdens de begeleiding wordt er juist ingezoomd op de kwaliteiten zodat deze naar de toekomst toe verder kunnen worden uitgebouwd.

De meeste leerlingen komen op Z1 of Z2 bij ons binnen. We gaan dan samen met de leerling aan de slag om het zelfstandigheidsniveau omhoog te krijgen. Door naar de omschrijvingen hierboven te kijken, heb je waarschijnlijk al een beeld van waar jouw zoon/dochter nu ongeveer staat.

Het is te allen tijde mogelijk om een afspraak te maken om de voortgang te bespreken. Om onverwachte verrassingen te voorkomen, wordt er maandelijks per mail geëvalueerd.

Ben je geïnteresseerd in studiebegeleiding of bijlessen in Silvolde? Vul dan onderstaand contactformulier in!

5 + 10 =

Bel direct