.

Voortentamentraining voor het CCVX

Als je wilt gaan studeren aan een universiteit, moet je aan de juiste toelatingseisen voldoen. De meeste aankomende studenten beschikken over een vwo-diploma. Je kunt ook toegang krijgen tot een universitaire bacheloropleiding met andere diploma’s of via een toelatingsonderzoek (colloquium doctum). Bij studies als bijvoorbeeld Geneeskunde of Tandheelkunde kun je hiermee in aanraking komen.

Wat is een colloquium doctum?

Het colloquium doctum is een onderzoek naar de geschiktheid voor toelating tot een universitaire bacheloropleiding. Dit toelatingsonderzoek wordt ingesteld door de colloquium doctumcommissie van de gekozen opleiding.

Wie kunnen aan het colloquium doctum deelnemen?

Je kunt aan een colloquium doctum deelnemen als je 21 jaar of ouder bent en niet beschikt over een vereist diploma om toegelaten te worden tot de bacheloropleiding van je keuze.

Eisen colloquium doctum

 • Biologie (vwo-eindexamenniveau)
 • Scheikunde (vwo-eindexamenniveau)
 • Natuurkunde (vwo-eindexamenniveau)
 • Wiskunde A of B (vwo-eindexamenniveau)
 • Engels (vwo-eindexamenniveau)

Maar wat nu als niet geheel aan deze eisen voldoet? CCVX voortentamens kunnen hierbij een uitkomst zijn! De Centrale Commissies Voortentamens zijn landelijke samenwerkingsverbanden van de Nederlandse Universiteiten. Het behalen van het voortentamens is de meest gangbare toelatingseis voor HBO- en WO-opleidingen als geneeskunde, tandheelkunde, economische en technische opleidingen.

De voortentamens zélf worden drie keer per jaar afgenomen op de Uithof in Utrecht. Dit is doorgaans eind april, juli en december.

De CCVX tentamentrainingen vinden online plaats en zijn individueel, zodat we ons maximaal kunnen richten op jouw sterke en minder sterke punten. Een stabiele internetverbinding  is voldoende. Dus ook als je in het buitenland woont, kan je deelnemen. Ik maak hierbij gebruik van E-lecta. Dat is een programma dat speciaal is gemaakt voor online lessen.

De CCVX tentamentraining is bedoeld voor iedereen die de cursusstof al globaal heeft doorlopen en graag de puntjes op de i wil zetten.

De training is niet geschikt voor mensen voor wie de cursusstof nieuw is. Deze mensen raad ik aan om individuele bijlessen te gaan volgen. Dat kan trouwens ook online bij mij. Dat betekent echter wel dat je met een aanzienlijke voorbereidingstijd rekening moet houden. En dat is niet voor niets: het gemiddelde slagingspercentage voor het CCVX ligt zo rond de 40%. Wanneer je echter een goed begeleid voortraject volgt en een CCVX training dan ligt dit percentage aanmerkelijk hoger. In mijn geval zit het slagingsprecentage structureel dik boven de 80%.

In de CCVX tentamentraining behandel ik in zes lessen alle belangrijke lesstof en richt ik mij op jouw zwakke én sterke punten. De belangrijkste tentamenonderwerpen komen aan bod, zodat je goed zicht krijgt op wat belangrijk is en wat je kunt verwachten.

 

Wiskunde A

 • Functies en grafieken
 • Rijen en recurrente betrekkingen
 • Differentiaalrekening en toepassingen
 • Statistiek en kansrekening

Verder kan je hier de syllabus wiskunde A bekijken en hier een oefententamen vinden!

Natuurkunde

 • Golven
 • Beweging en wisselwerking
 • Lading en veld
 • Straling en materie
 • Kwantumwereld en relativiteit

Verder kan je hier de syllabus natuurkunde bekijken en hier een oefententamen vinden!

Biologie

 • Zelfregulatie
 • Zelforganisatie
 • Interactie
 • Reproductie
 • Evolutie

Verder kan je hier de syllabus biologie bekijken en hier een oefententamen vinden!

Wiskunde B

 • Algebraïsche vaardigheden
 • Functies en grafieken
 • Differentiaal- en integraalrekening
 • Discrete analyse
 • Goniometrische functies
 • Voortgezette meetkunde

Verder kan je hier de syllabus wiskunde B bekijken en hier een oefententamen vinden!

Scheikunde

 • Stoffen en materialen
 • Chemisch rekenen
 • Koolstofchemie
 • Chemische processen en duurzaamheid

Verder kan je hier de syllabus scheikunde bekijken en hier een oefententamen vinden!

Ben je geïnteresseerd in CCVX training? Vul dan onderstaand contactformulier in!

Hoe heb je mij gevonden?

2 + 13 =

Bel direct