Basiscursus wiskunde voor de universiteit

Veel eerstejaarsstudenten die een technische opleiding gaan volgen aan een universiteit lopen in het eerste jaar tegen het gegeven aan dat er een behoorlijk gat zit tussen de wiskundestof die op het VWO of op het HBO werd aangeboden en de stof die op de universiteit wordt aangeboden. Daarnaast is het tempo ook nog eens behoorlijk hoog met als gevolg dat veel eerstejaarsstudenten met name hun eerste wiskundevakken niet in een keer halen. Met alle gevolgen van dien.

Sinds een aantal jaren bied ik daarom een basiscursus aan voor studenten die van plan zijn een technische bachelorstudie te gaan volgen aan een universiteit. En het resultaat mag er zijn: tot nu toe hebben alle studenten die ik heb begeleid hun wiskundevakken in hun eerste jaar gehaald. zij geven aan dat ze veel baat bij de cursus hebben gehad en dat zij zelfs meer tijd over hadden om zich te richten op de andere vakken.

Wil jij ook jouw kansen op de universiteit vergroten? Kies dan ook voor de Basiscursus wiskunde. De cursus is inclusief alle lesstof dus dat scheelt weer in de kosten. Het beslaat de onderwerpen die je hieronder kunt zien. We beginnen met bekende onderwerpen, maar deze benaderen we op de wetenschappelijke manier. Dus wat abstracter dan dat je op het VWO/HBO gewend bent! Aan het einde van de cursus zit je op VWO-plus niveau en heb je de eerste beginselen van de calculus, de analyse en de lineaire algebra gehad. Daarmee is jouw rugzak voldoende gevuld om met een gerust hart aan jouw bacheloropleiding te beginnen.

De cursus is een individuele cursus en de contacten en colleges vinden online plaats. Maar wees niet bang: er kan gewoon met elkaar gepraat worden. De reden voor deze online variant is dat de studenten die deze cursus volgen overal vandaan komen. Bovendien werken wij met een speciale software en een speciaal programma voor online bijles, waardoor dit geen enkele afbreuk doet aan de cursus. De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat er veel niveauverschil is en dat sommige studenten heel gedreven en zelfstandig te werk gaan en andere studenten meer uitleg en oefening nodig hebben. Daarom wordt er voor elke geïnteresseerde een pakket op maat aangeboden. Daarin gaan we samen bespreken wat jouw instapniveau is, waar jouw behoeften liggen en aan hoeveel contactmomenten jij behoefte hebt. Dus heb je interesse? Neem dan even contact met mij op!

De onderwerpen die besproken worden:

 1. Verzamelingen
 2. Functies
 3. Vergelijkingen
 4. Sommatie en het Binomium van Newton
 5. Inleiding differentiëren
 6. Limieten
 7. Differentiëren
 8. Inverse functies
 9. Meer over limieten
 10. Integraal
 1. Afgeleide en raaklijn
 2. Complexe getallen
 3. Hogere afgeleide
 4. Primitieven en integralen
 5. Taylorbenadering
 6. Lokale minima en maxima
 7. Limieten en de formule van Taylor
 8. Rijen en reeksen
 9. Complexe e-macht
 10. Inleiding differentiaalvergelijkingen
 1. Lineaire differentiaalvergelijkingen
 2. Scheiding van variabelen
 3. Differentiaalvergelijkingen en vectorvelden in het vlak
 4. Oneigenlijke integraal
 5. “De kortste verbinding tussen twee punten op het reële rechte voert door het complexe vlak”
 6. Trivia
 7. Vectoren en matrices
Bel direct
Route