.

.
.

.

Bijles in wiskunde, natuurkunde, scheikunde en aanverwante vakken

Bijles in economie en m&o

Heb je hulp nodig bij het begrijpen van de exacte of economische vakken? Kan jij wel een steuntje in de rug gebruiken? Vul dan het contactformulier in dat onderaan deze pagina te vinden is. Ik laat dan zo snel mogelijk wat van mij horen, zodat we een vrijblijvende intake kunnen inplannen. Zo kunnen we samen bespreken wat de meest geschikte aanpak is. De bijlessen kunnen plaatsvinden op mijn hoofdlocatie op de Moldau in Doetinchem of op de locatie in ’t Brewinc (aan de IJsselkade in de binnenstad). Zo kunnen we ook tijdens een tussenuur ook prima afspreken. En natuurlijk kan je ook online achter je eigen pc of tablet begeleiding te krijgen. Volop mogelijkheden dus!

Een bijles duurt een vol uur. Wanneer je structurele bijlessen afneemt, kan je altijd tussen de bijlessen door ook nog per WhatsApp of per mail vragen stellen. Zo kan ik je altijd helpen, ook als ik niet naast je zit! De actuele tarieven voor de individuele bijlessen vind je op het tabblad Tarieven. Het is mogelijk om tegen een gereduceerd tarief met meerdere personen tegelijk een bijles af te nemen.

Voor het beste resultaat is het verstandig om wekelijks bijlessen te volgen. In principe beginnen we ook altijd met eens per week. Voor de meeste vakken is een aparte manier van denken nodig waarbij de kracht van de herhaling geldt. Na een tijdje kunnen we soms afbouwen naar tweewekelijks. Incidentele bijlessen zijn meer bedoeld om bijvoorbeeld een achterstand door ziekte weg te werken, om een extra uitleg te krijgen over een bepaald onderwerp of  om samen een hoofdstuk door te nemen als check-up voor een toets.

Voorbeelden van leerlingen die reguliere bijlessen bij mij volgen:

Bovenbouw VMBO/Havo/VWO

Leerlingen in de bovenbouw hebben vaak baat bij wat extra bijles. Door tijdens het maken van de opgaven vragen te stellen, wordt vaak veel sneller en efficiënter gewerkt. Op deze manier leer je ook een bepaalde manier van denken waardoor je de stof makkelijker en beter gaat doorzien. En waardoor je, niet geheel onbelangrijk, je eindexamen met een goed resultaat kunt afsluiten. 

Meer begaafde / hoogbegaafde leerlingen

Inmiddels heb ik erg veel ervaring met en kennis opgedaan over hoogbegaafde leerlingen. Veel hoogbegaafde leerlingen lijken in VWO 1/2/3 volledig onderuit te gaan, omdat ze tot dan toe nog nooit echt veel inspanning hebben hoeven leveren om tot goede prestaties te komen. Argumenten als “saai” worden vaak gebruikt om dit in eerste instantie te verbloemen, maar als de resultaten achterblijven kan extra bijles zeker een oplossing zijn. Behalve het leren doorzien van de stof, wordt gekeken of de oorzaak van het probleem niet zit in hiaten die in het verleden zijn opgelopen (doordat ze weinig tot geen inspanning hoefden te leveren). Deze achterstanden worden aangepakt, de huidige stof wordt doorgenomen en proberen we een bepaalde mindset te ontwikkelen waarin de leerling ook leert dat er wel degelijk een inspanning nodig is om een echte prestatie te kunnen leveren.

ADD/ADHD-ers

Door de drukte krijgt deze groep leerlingen niet altijd alles even goed mee in de les. Door de stof nogmaals in behapbare stukjes nog een keer door te nemen, lukt het vaak wel om hun opgaven te maken en om te presteren.

Leerlingen met stoornissen in het autistische spectrum

Deze groep leerlingen hebben vooral baat bij een universele methode om problemen op te lossen. Dat is dus waar vooral de focus op ligt: de stof nogmaals in kleine stukjes aanbieden en daarnaast samen een universeel stappenplan maken waarmee we alle vragen proberen op te lossen. Vaak zie je er, door de stof extreem te structureren, een verbetering in de resultaten optreedt. Behalve een weg naar een oplossing van een vraagstuk geeft namelijk deze structurering ook een stukje zekerheid en zelfvertrouwen. 

Thuiszitters

Soms zitten leerlingen thuis omdat ze ziek zijn of omdat er privé wat omstandigheden zijn wat de schoolgang belemmerd. Daardoor lukt het vaak niet om daarna weer aansluiting te vinden in de klas. Door de individuele begeleiding en persoonlijke aandacht lukt het nagenoeg altijd om leerlingen weer te integreren in de gewenste vorm van onderwijs.

Problemen bij de overgang van de derde naar de vierde klas havo/vwo:

De grootste valkuilen die ik tegenkom zie ik bij de overgang van de derde naar de vierde klas. Het niveauverschil wordt vaak onderschat. Leerlingen blijven veelal op hetzelfde niveau werken als dat ze deden in de derde. Het belangrijkste verschil dat je zult ervaren is dat het tempo een stuk hoger ligt en de nadruk veel meer komt te liggen op de analyse van een probleem en het echte rekenwerk dat daarbij hoort. Verder ben je vanaf de vierde bezig om de leerstof die in zowel de schoolexamens als in het eindexamen getoetst zal gaan worden.

Tips

Zorg dat je thuis zoveel mogelijk je teksten hebt gelezen, zodat je in de lessen op school zoveel mogelijk bezig kunt zijn met de opdrachten. En in de antwoordenboeken zitten heel veel fouten. Denk dus niet meteen dat je het fout doet maar controleer eerst altijd wat je hebt gedaan.

Ben je geïnteresseerd in bijlessen? Vul dan onderstaand contactformulier in!

Hoe je heb je mij gevonden?

6 + 4 =

Bel direct