.

Bijspijkercursus Wiskunde

 

Bij E=mc2 bijlescoaching kan je een Bijspijkercursus wiskunde volgen om jou op het eindniveau vwo + te brengen.

Inhoud van de cursus:

Rekenen

 • Gehele getallen
 • Breuken
 • Machten
 • Decimalen en procenten
 • Meetkundige berekeningen
 • Statistische berekeningen

Algebra

 • Letterrekenen
 • Vergelijkingen
 • Tweedegraads vergelijkingen
 • Andere vergelijkingen
 • Rijen
 • Goniometrie

Functies

 • Eerstegraads functies
 • Tweedegraads functies
 • Andere functies
 • Goniometrische functies

Differentiëren

 • Differentiaalrekening
 • Karakteristieken van grafieken
 • Enkele bijzondere functies
 • Optimaliseren

Integreren

 • Integreren
 • Integratietechnieken I
 • Toepassingen
 • Integratietechnieken II
 • Differentiaal-vergelijkingen
 • Toepassingen

Statistiek

 • Rekenkundige technieken
 • Beschrijvende statistiek
 • Continue verdelingen
 • Kansrekening
 • Verklarende statistiek

Goniometrie en vectoren

 • Definities en stellingen
 • Goniometrische functies
 • Differentiëren
 • Somformules
 • Bewegingsvergelijkingen
 • Vectorrekening

Alle lesmateriaal zit bij de cursus inbegrepen. Je hoeft dus niet nog extra studieboeken aan te schaffen. De cursus vindt online plaats en is op individuele basis. Eerder bood ik deze cursussen ook klassikaal aan, maar aangezien het instapniveau van de studenten nogal verschilde, is gebleken dat dit niet de meest ideale manier was. Wanneer we individueel aan de slag gaan, kunnen we vooral inzoomen op jouw zwakkere onderwerpen, zodat we echt slagen kunnen gaan maken op wiskundegebied.

Er is voor een online lesomgeving gekozen omdat het dan voor iedereen in Nederland en het buitenland toegankelijk is en omdat er evenveel interactie kan plaatsvinden via deze variant: we kunnen gewoon met elkaar praten.

De bijspijkertraining kan in pakketvorm worden aangeboden. Daarmee weet je waar je aan toe bent en kom je niet voor onaangename verrassingen te staan. Om een pakket op maat te kunnen samenstellen, gaan we op basis van het huidige instapniveau, de hoeveelheid gewenste begeleiding en de hoeveelheid tijd aan zelfstudie die je zelf vrij kunt/wilt maken kijken wat voor jouw specifieke situatie van toepassing is. Wil je hierover meer informatie? Neem dan vooral even contact met ons op!

Bel direct
Route