.

Bijspijkercursus Wiskunde

Bij E=mc2 bijlescoaching kan je een Bijspijkercursus wiskunde volgen om jou op het eindniveau vwo + te brengen, zodat je goed voorbereid aan je HTO of universitaire technische studie kunt gaan starten.

 

Wat heb je nodig?

 • Rekenmachine
 • De zeven boekjes van de spijkerreeks

Inhoud van de cursus:

Spijker 1:

Rekenen

 • Gehele getallen
 • Breuken
 • Machten
 • Decimalen en procenten
 • Meetkundige berekeningen
 • Statistische berekeningen

Spijker 2:

Algebra

 • Letterrekenen
 • Vergelijkingen
 • Tweedegraads vergelijkingen
 • Andere vergelijkingen
 • Rijen
 • Goniometrie

Spijker 3:

Functies

 • Eerstegraads functies
 • Tweedegraads functies
 • Andere functies
 • Goniometrische functies

Spijker 4:

Differentiëren

 • Differentiaalrekening
 • Karakteristieken van grafieken
 • Enkele bijzondere functies
 • Optimaliseren

Spijker 5:

Integreren

 • Integreren
 • Integratietechnieken I
 • Toepassingen
 • Integratietechnieken II
 • Differentiaal-vergelijkingen
 • Toepassingen

Spijker 6:

Statistiek

 • Rekenkundige technieken
 • Beschrijvende statistiek
 • Continue verdelingen
 • Kansrekening
 • Verklarende statistiek

Spijker 7:

Goniometrie en vectoren

 • Definities en stellingen
 • Goniometrische functies
 • Differentiëren
 • Somformules
 • Bewegingsvergelijkingen
 • Vectorrekening

De cursus vindt online plaats en is op individuele basis. Eerder bood ik deze cursussen ook klassikaal aan, maar aangezien het instapniveau van de studenten nogal verschilde, is gebleken dat dit niet de meest ideale manier was. Wanneer we individueel aan de slag gaan, kunnen we vooral inzoomen op jouw zwakkere onderwerpen, zodat we echt slagen kunnen gaan maken op wiskundegebied.

Er is voor een online klaslokaal gekozen, omdat het dan voor iedereen in Nederland en het buitenland toegankelijk is en omdat er in principe evenveel interactie kan plaatsvinden via deze variant: we kunnen gewoon met elkaar praten.

Realiseer je dat je behoorlijk wat tijd kwijt bent aan zelfstudie. We gaan in relatief weinig tijd redelijk wat stof doorakkeren. Aan het begin zal het allemaal waarschijnlijk meevallen, maar verkijk je niet op de zelfstudietijd! Je moet per ‘spijker’ rekenen op 10 uur zelfstudie. Dat betekent grofweg 5 uur per week. De een zal wat meer nodig hebben, de ander wat minder en ook per boekje zal dit gaan verschillen. Zie die 10 uur echt als grove indicatie. De studietijd gaat met name zitten in het maken van oefenvragen. Dit is namelijk de enige manier om onderwerpen echt goed onder de knie te krijgen.

Omdat bijna iedereen een ander studietempo en het instapniveau nogal kan verschillen, is er over de duur van de training niet veel zinnigs te zeggen. Sommige onderwerpen zullen heel snel afgewerkt kunnen worden, terwijl andere onderwerpen veel meer tijd vergen. Voorafgaand aan de training maken we in overleg een grove planning. Onderweg kan deze planning nog worden bijgesteld. De trainingen worden vervolgens per uur afgenomen. Het reguliere uurtarief vind je onder het tabblad Tarieven.

Ben je geïnteresseerd in de bijspijkercursus? Vul dan onderstaand formulier in!

Hoe heb je mij gevonden?

1 + 8 =

Bel direct