Calculus voor eerstejaars wiskunde- en natuurkundestudenten

In het eerste jaar van een technische studie wordt je geconfronteerd met het vak Calculus. Dit vak beslaat de basis van de analytische wiskunde en wordt door velen als lastig ervaren. De wetenschappelijke manier van denken en noteren staat veel studenten in de weg om direct te slagen voor dit vak. En dat is vervelend, want in de eerste jaren van je studie stapelen de wiskundevakken zich op. Steeds vaker krijg ik de vraag of ik studenten hierin kan begeleiden.

Op deze manier is de cursus Calculus ontstaan. We gaan alle onderwerpen die de calculus beslaat stapsgewijs doornemen en oefenen. Via de reële getallen en de complexe getallen gaan we de goniometrische functies en de cyclometrische functies bespreken. Daarna gaan we de complexe logaritme en lineaire differentiaalvergelijkingen behandelen. Bij rijen en reeksen staan we onder andere stil bij de begrippen limiet en supremum en gaan we bewijsmethoden invoeren. We gaan via de stelling van de l’Hôpital naar de Taylorreeksen toe en gaan het integraalbegrip uitbreiden met ondermeer oneigenlijke integralen. En als afronding wordt er een toets gemaakt, zodat we daadwerkelijk kunnen kijken of je op niveau zit en of er nog onderwerpen zijn die we moeten herhalen. Deze cursus is een individuele cursus en de contacten en colleges vinden online plaats. Maar wees niet bang: er kan gewoon met elkaar gepraat worden. De reden voor deze online variant is dat de studenten die deze cursus volgen overal vandaan komen. Bovendien werken wij met een speciale software en een speciaal programma voor online bijles, waardoor dit geen enkele afbreuk doet aan de cursus. De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat er veel niveauverschil is en dat sommige studenten heel gedreven en zelfstandig te werk gaan en andere studenten meer uitleg en oefening nodig hebben. Daarom wordt er voor elke geïnteresseerde een pakket op maat aangeboden. Daarin gaan we samen bespreken wat jouw instapniveau is, waar jouw behoeften liggen en aan hoeveel contactmomenten jij behoefte hebt. En het lesmateriaal is inbegrepen. Dus heb je interesse? Neem dan even contact met mij op!

De onderwerpen die besproken worden:

 1. De reële getallen
 2. De complexe getallen
 3. Functies
 4. De complexe exponentiële functie
 5. Veeltermfuncties
 6. Rijen en reeksen
 7. Limieten en differentiatie
 1. Maxima en minima
 2. De Taylor-reeks
 3. Machtreeksen
 4. Integratie
 5. Primitiveren
 6. Breuksplitsen
 7. Differentiaalvergelijkingen
Bel direct
Route