.

Rekentoetsen

In samenwerking met Juf Elles kan ik ondersteuning bieden bij de rekentoets voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs en voor het mbo en voor de pabo rekentoetsen zoals je die in het eerste en het derde jaar krijgt.

Rekentoets vo/mbo

De rekentoets is samengesteld op basis van de referentieniveaus taal en rekenen van de Rijksoverheid. Deze referentieniveaus beschrijven wat een leerling moet kennen en kunnen tijdens zijn schoolloopbaan. Doel van de rekentoets is om een basisniveau rekenvaardigheid te borgen en ervoor te zorgen dat de rekenvaardigheid van leerlingen en bij scholen in het algemeen objectief meetbaar zijn. Leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo moeten het volgende eindniveau hebben:

  • Basisonderwijs: niveau 1f
  • Vmbo, mbo-1, mbo-2 en mbo-3: niveau 2f
  • Havo/vwo en mbo-4: niveau 3f

De referentieniveaus rekenen hebben vier hoofdonderwerpen:

  • Getallen;
  • Verhoudingen;
  • Meten en meetkunde;
  • Verbanden.

Rekentoets pabo (1e / 3e jaar)

In het eerste jaar van de PABO krijg je te maken met de verplichte rekentoets (Wiscat). Voor een grote groep studenten blijkt deze toets een struikelblok te zijn. De leerstof is totaal anders dan dat je op de middelbare school gewend was. Ineens mag je de rekenmachine niet meer gebruiken en moet alles uit het hoofd uitgerekend worden. Dit is niet voor iedereen meer vanzelfsprekend en kan voor de nodige moeilijkheden zorgen.

Komt dit je bekend voor en levert de rekentoets jou stress op? Ik kan je helpen. Individuele bijlessen kunnen echt een uitkomst zijn. Samen met jou ga ik aan het werk met de stof die je lastig vindt. Ik geef de nodige uitleg en we gaan veel oefenen met de verschillende onderdelen. Door veel te oefenen leer je de verschillende oplossingsstrategieën toe te passen.

Ook kan ik een training aanbieden voor de kennisbasis rekenen/wiskunde. De Kennisbasistoets rekenen/wiskunde wordt op de pabo getoetst in het derde jaar en moet gehaald worden door elke pabo-student.

In tien lessen van een uur nemen we samen de stof in vogelvlucht door en oefenen we vooral veel zodat je stapsgewijs problemen leert oplossen. Rekenen en wiskunde zijn beide heel belangrijk voor het basisonderwijs, maar het zijn ook twee lastige vakken. Veel studenten hebben moeite met rekenen. Daarom leer ik je makkelijke methoden om rekenen en wiskunde onder de knie te krijgen.

Ik kan voor alle soorten rekentoetsen een pakket van tien individuele lessen van een uur aanbieden om leerlingen te helpen hun rekenvaardigheid op niveau te krijgen en houden. Tijdens de training zullen alle hoofdonderwerpen de revue passeren en zal er volop worden geoefend en worden bijgeschaafd. Wil je losse bijlessen volgen? Dat kan uiteraard ook. Dan geldt het gewoon reguliere tarief voor bijlessen.

Ben je geïnteresseerd in rekentoetstraining? Vul dan onderstaand formulier in!

Hoe heb je mij gevonden?

12 + 1 =

Bel direct