Voor scholen

Wat doen wij?

De beleidsnota van de regering: “Weer samen naar school” heeft ervoor gezorgd dat docenten in het regulier basis- en voortgezet onderwijs voor het eerst te maken kregen met leerlingen met (soms aanzienlijke) leer- en/of gedragsproblemen en zelfs met leer- en gedragsstoornissen. Voorheen werden deze leerlingen naar het speciaal onderwijs gestuurd.

Scholen doen flink hun best om leerlingen zo goed mogelijk op te vangen. Het aantal ondersteunende functies binnen scholen is enorm toegenomen: RT’ers en orthopedagogen, maatschappelijk werkers en vertrouwenspersonen, zorgcoördinatoren en tutoren.  Daarbij kwam dat er een fusiegolf tussen scholen plaatsvond. Binnen grote scholengemeenschappen is het ontzettend lastig om iedereen bij naam te kennen en is het een extra grote opgave om het noodzakelijke klimaat voor leerlingen (die behoorlijk wat extra aandacht vragen) te creëren.

Het is geweldig om te zien hoe, vaak door de persoonlijke betrokkenheid van mentoren of docenten, een probleem op tijd wordt onderkend en de geschikte oplossing voor de leerling op tijd wordt gevonden.

Op deze tijdrovende en intensieve weg zijn wij er om de mentor of docent te ontlasten. We kunnen bijspringen met snelle, professionele hulp en kunnen per leerling of situatie maatwerk leveren. We kunnen de docent ondersteunen bij de begeleiding van de leerling. Dat kan direct en praktisch.

Wanneer zou een samenwerking met de school van belang kunnen zijn?

  • Wanneer je als docent ziet dat je leerling bepaalde stof niet beheerst en je verder moet met je jaarplanning. In dat geval kunnen wij de leerling extra uitleg en oefening bieden.
  • Wanneer je moeite hebt met het gedrag van een leerling. In dat geval kunnen wij met de ouders en in samenspraak met de school aan de slag met het gedrag van de leerling.
  • Wanneer ouders behoefte hebben aan een gezamenlijk optreden van de school en TalentScool. Dit kan gaan over de inhoud van de leerstof, studievaardigheden, gedrag, faalangst, enz. Elke situatie is anders en elke hulpvraag kan aanleiding geven tot het aangaan van een adequate samenwerking.
  • Hulp bij de informatiestroom. Een voorwaarde voor goede resultaten van onze studiebegeleiding is juiste en volledige informatie over de te verwerken stof. De leerling moet bereid zijn om dit met ons te delen. Sommige leerlingen zien dit echter als kans om onder het huiswerk uit te komen. Andere leerlingen krijgen de informatie niet mee op het moment dat dit door de docent wordt gegeven.
  • Hulp aan leerlingen die dreigen buiten de boot te vallen, ondanks dat de school er alles aan doet om dit te voorkomen.
  • Hulp bij het opzetten en organiseren zomerschool om potentiële zittenblijvers hun achterstanden weg te laten werken waardoor zittenblijven niet nodig is.

Ben je geïnteresseerd in studiebegeleiding of bijlessen in Silvolde? Vul dan onderstaand contactformulier in!

8 + 8 =

Bel direct