.

Staatsexamenbegeleiding

Het staatsexamen verschilt van het landelijk examen. Om deel te kunnen nemen aan het staatsexamen is een vooropleiding niet nodig. Ook is het niet nodig om naar school te gaan en vakken te volgen. Doordat dit niet nodig is, ben je zelf verantwoordelijk voor de voorbereiding van de vakken. Verder hoef je niet in alle vakken examen te doen. Het is mogelijk om deelcertificaten te behalen.

Er zijn ook overeenkomsten met het landelijk examen. Ze hebben allebei dezelfde exameneisen. Bij beide examens zijn schriftelijke examens een onderdeel. Ook worden de examens op dezelfde wijze afgenomen. Verder zijn de diploma’s van het staatsexamen vmbo, staatsexamen havo en staatsexamen vwo gelijkwaardig aan de diploma’s voor het vmbo, havo en vwo van de middelbare school.

Het staatsexamen bestaat uit twee onderdelen, namelijk een centraal examen en een college-examen. Het centraal examen is hetzelfde als het centraal examen voor het voortgezet onderwijs en wordt ook in dezelfde periode afgenomen, namelijk mei of juni. Het college-examen wordt in plaats van de schoolexamens afgenomen. Het college-examen bestaat vaak uit een mondeling examen, soms aangevuld met een schriftelijk deel. Het college-examen vindt plaats in juli en de data verschillen per regio (het vindt plaats in de eerste week van de schoolvakantie van de betreffende regio).

Het staatsexamen wordt georganiseerd door de overheid, namelijk door Het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Aanmelden is mogelijk voor 1 januari van het jaar waarin je examen wilt doen.

Het staatsexamen maakt het dus mogelijk om een diploma of deelcertificaten van een opleiding te halen. Een staatsexamen is een eindexamen in Nederland dat niet door een school georganiseerd wordt, maar door de overheid, gerepresenteerd door Het College voor Toetsen en Examens (CvTE).

Je kan met het staatsexamen een diploma voortgezet onderwijs halen, zonder naar school toe te gaan. In een of meer vakken kan examen gedaan worden. Een staatsexamenvak kan bestaan uit een centraal examen en een college-examen. Het centraal examen wordt afgenomen op hetzelfde moment als de reguliere landelijke eindexamens: in mei en juni. Het college-examen wordt afgenomen in de eerste week van de schoolvakantie van de betreffende regio waar het examen wordt afgenomen.

Het staatsexamen verschilt met het landelijke examen omdat:
– een vooropleiding niet nodig is om deel te nemen aan het staatsexamen;
– je niet naar school gaat en geen lessen volgt;
– je zelf verantwoordelijk bent voor de voorbereiding op het examen;
– je niet in alle vakken examen hoeft te doen;
– er sprake is van college-examens omdat er geen schoolexamens zijn.

Het staatsexamen en het landelijk examen hebben de volgende overeenkomsten:
– de exameneisen;
– de centrale schriftelijke examens;
– de manier waarop examens afgenomen worden;
– de waarde van een staatsexamendiploma;
– kandidaten met een handicap kunnen bijzondere opgaven maken.

College-examen

Naast het landelijk centraal examen worden er college-examens afgenomen. Deze examens kunnen de vorm hebben van:
– een schrijfopdracht of schriftelijke toets;
– een mondeling examen;
– of praktijkexamen.

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is verantwoordelijk voor de afname van de staatsexamens voortgezet onderwijs (VO) en draagt zorg voor de kwaliteit en het niveau van de examens. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is belast met de praktische uitvoering en organisatie van de staatsexamens. Je aanmelding voor het staatsexamen moet vóór 1 januari van het jaar waarin je het examen wil afleggen binnen zijn. De staatsexamens worden afgenomen op diverse locaties, verspreid over het land. De individuele kandidaat kan zijn voorkeur uitspreken voor een van die locaties.

Het valt niet mee om alleen een traject naar een staatsexamen in te gaan. Bovendien is het vaak ook niet wenselijk om hiervoor naar school te gaan. Het is daarom mogelijk om bij mij voor de vakken wiskunde A/B, natuurkunde, scheikunde en biologie staatsexamenbegeleiding te krijgen. Ik ga samen met jou een planning maken en vanuit jouw situatie gaan wij samen een plan van aanpak maken voor het vak of de vakken waarin je examen wilt doen. Omdat het een pakket op maat betreft, is het niet mogelijk om vooraf een indicatie van de kosten te geven. We zullen dan eerst een vrijblijvende intake moeten plannen. Op basis van de intake zal ik een prijs samenstellen van de totale kosten van het gehele traject, zodat je weet waar je aan toe bent. Op basis daarvan kun je dan beslissen. Zowel de intake als de trainingen kunnen overigens prima online plaatsvinden. 

Bel direct
Route