.

.

Wiskunde T (Online Begeleiding)

Wil je starten met een schakelprogramma voor een masteropleiding van de TUDelft of voor enkele van de masteropleidingen van de TUEindhoven? Wanneer je een hbo-opleiding hebt afgerond is het volgen van een schakelprogramma een vereiste om toegelaten te worden. Om toegelaten te worden tot het schakelprogramma moet je slagen voor het voortentamen Wiskunde T. De Open Universiteit neemt de tentamens in opdracht van de TU’s af. Meer informatie vind je op de site van de Open Universiteit.

Voor Wiskunde T moet je de volgende onderdelen beheersen:

 • Machten, wortels, breuken en logaritmen met getallen vereenvoudigen en vergelijken
 • Uitdrukkingen met machten, breuken, hogeremachts-wortels en logaritmen met variabelen vereenvoudigen
 • Relaties tussen variabelen omwerken van de ene naar de andere variabele
 • Vergelijkingen met breuken oplossen
 • Vergelijkingen met logaritmen en / of wortels oplossen
 • Exponentiële vergelijkingen oplossen
 • Domein en bereik bepalen van functies met wortels, logaritmen en breuken
 • Ongelijkheden tussen kwadratische functies of gebroken functies oplossen
 • Raaklijn aan grafiek van polynoom in bepaald punt bepalen
 • (Hogere) afgeleiden bepalen van polynomen, gebroken functies, wortelfuncties, exponentiële functies en logaritmische functies
 • Productregel toepassen
 • Quotiëntregel toepassen
 • Kettingregel toepassen
 • Primitieve bepalen van polynomen, gebroken functies, wortelfuncties, exponentiële functies en logaritmische functies
 • Bepaalde integraal uitrekenen
 • Goniometrische vergelijkingen oplossen
 • Goniometrische formules toepassen (dubbele hoek en omschrijven van sinus naar cosinus vice versa)
 • Aantal oplossingen bepalen van hogeregraads-vergelijkingen
 • Getallen substitueren in uitdrukkingen met variabelen
 • Stelsel lineaire vergelijkingen met twee onbekenden oplossen
 • Functies in functies substitueren
 • Aantal oplossingen bepalen van een kwadratische vergelijking met een parameter
 • Afgeleiden bepalen van goniometrische functies
 • Eigenschappen bepalen van goniometrische functies
 • Bepalen van extremen
 • Bepalen van intervallen waarop een functie stijgend of dalend is

Het is best lastig om dit grote aantal onderwerpen in je eentje te bestuderen. Bovendien is er soms een bepaalde denkwijze nodig die je je misschien helemaal niet eigen bent. Ik kan je daarbij helpen. Neem daarvoor contact met mij op, zodat we samen kunnen bepalen waar je staat en welke ondersteuning je nodig hebt en we een programma op maat kunnen samenstellen. We nemen dan alle onderwerpen die van belang zijn door en volgen daarbij een speciaal samengesteld dictaat voor Wiskunde T. De lessen worden vervolgens individueel en online gegeven. Na afloop van elke les ontvang je de aantekeningen en de slides die we tijdens de les op het smartboard gemaakt hebben in je mailbox. Wil je slechts een paar onderwerpen doornemen of wil je samen een paar uurtjes oefenen? Dan kan je daar natuurlijk ook losse bijlessen voor afnemen. Voor de tarieven van bijlessen kun je het tabblad Tarieven raadplegen.

Wat kan ik zelf alvast doen ter voorbereiding?

Het blijkt dat veel studenten die een Wiskunde T training volgen, volledig vastlopen op de algebra die in de onderbouw van de middelbare school wordt aangeboden. Daar ben ik vaak onnodig veel kostbare tijd aan kwijt en dat is jammer. Wil je dus alvast aan de slag zodat je daarna de Wiskunde T-training zo effectief mogelijk kan doorlopen? Werk dan dit boekje door. In dit boekje vind je uitleg over de basisalgebra en kun je oefeningen vinden.

Zelfstudie (zelf aan de slag zonder begeleiding)

Wil je zelf aan de slag en heb je daar geen begeleiding bij nodig? Dan kun je via onze Webshop een Wiskunde T dictaat aanschaffen en kun je oefententamens bestellen. Op de site van de Open Universiteit is een online oefentoets te maken. Deze toets is echter beneden het niveau dat je moet kunnen. Slechts het basisniveau wordt getest; in de “echte” toets zit veel meer diepgang!

 

Bel direct
Route